Home – Slovenčina

Daniel Novotný

Akvarelové umenie & online kurzy maľovania

Inštruktor

Zdieľajúci skúsenosti prostredníctvom online kurzov

Danielov výučbový online projekt Ako maľovať akvarel (prichádza čoskoro!) je kreatívnym centrom. Poskytuje rozsiahlu knižnicu edukačného a inštruktážneho materiálu pre každého ašpirujúceho akvarelistu od úplného začiatočníka až po pokročilého maliara.

Daniel Novotny holding a painting

Umelec

Maľujúci nápady

Danielove akvarely sú zamerané na kreatívnu kompozíciu. Charakteristický znak jeho tvorby je zvedavosť, s ktorou preskúmava kompozíciu a akvarel.

Danielove akvarely získali niekoľko medzinárodných ocenení. Nachádzajú sa v galériách, múzeách a súkromných zbierkach v mnohých krajinách Európy a Ameriky. Danielove portréty boli publikované v knihe “Portrait Revolution” (2017, Watson-Guptill, Pimpernell Press).

Tvorivý proces

Kreatívna aktivita

Umelecká tvorba je kreatívna aktivita. Môj pracovný postup začína kompozíciou. Prostredníctvom série štúdií preskúmavam môj námet a hľadám konceptuálne a vizuálne výstižnú metaforu. Finálna maľba je kulmináciou predošlých krokov, úspešne završujúca kreatívny proces.

Biografia

Svet neobmedzených možností

Daniel Novotný je akvarelista a inštruktor žijúci a pôsobiaci na Slovensku.

Daniel objavuje akvarel prostredníctvom kreatívnej kompozície. Verí v maľovanie nápadov, nie púhych obrázkov. Napriek tomu, že maľba začína iskrou inšpirácie, nápad musí byť cielene rozvinutý ak má byť pretvorený na úspešné umelecké dielo.

Danielov obľúbený námet zahŕňa stavby a štruktúry zasadené v prírodnom prostredí. Ich kontrast s krajinou poskytuje maliarovi svet neobmedzených možností. Práve tieto možnosti poháňajú Danielovu vášeň pre vizuálne dobrodružstvo.