Home – Slovenčina

Akvarelové umenie
& online kurzy maľovania

Akvarelista a inštruktor Daniel Novotný

Daniel Novotný je ocenený slovenský akvarelista a inštruktor so zameraním na kreatívny akvarel prostredníctvom princípov dizajnu. Jeho tvorivý proces je teraz dostupný každému kto má záujem zlepšiť sa prostredníctvom projektu Ako maľovať akvarel.

Inštruktor

Zdieľajúci skúsenosti prostredníctvom online kurzov

Danielov výučbový projekt Ako maľovať akvarel je strediskom kreativity. Poskytuje rozsiahlu knižnicu edukačného a inštruktážneho materiálu pre každého ašpirujúceho akvarelistu od úplného začiatočníka až po pokročilého maliara.

Daniel Novotny holding a painting

Umelec

Maľujúci nápady

Danielove akvarely sú zamerané na kreatívnu kompozíciu. Charakteristický znak jeho tvorby je zvedavosť, s ktorou preskúmava kompozíciu a akvarel.

Danielove akvarely získali niekoľko medzinárodných ocenení. Nachádzajú sa v galériách, múzeách a súkromných zbierkach v mnohých krajinách Európy a Spojených štátov amerických. Danielove portréty boli publikované v knihe “Portrait Revolution” (2017).

Tvorivý proces

Osobná realita

Objektivita námetu je iba odrazový mostík pre explóziu nápadov. Najprv námet pozorujem, študujem a snažím sa ho pochopiť. Podobne ako dieťa si potom predstavím čo by mohlo byť a urobím zodpovedajúci tvar, tón, farbu. Takto vznikne nová, organizovaná, načisto osobná realita.

Biografia

Krása vzájomných vzťahov

Daniel Novotný je akvarelista a inštruktor žijúci a pôsobiaci na Slovensku. Daniel je “profesionálny amatér” a napriek tomu, že sa neasociuje s konkrétnou akvarelovou školou, jeho umelecký vývoj najväčšmi ovplyvnil americký akvarel. Jeho krédom sú slová Edgara Whitneyho: “Žiadne dvere nezostanú zatvorené tvrdohlavému študentovi.”

Daniel objavuje akvarel prostredníctvom kreatívnej kompozície. Verí v maľovanie nápadov, nie púhych obrázkov. Kľúčom ku kreatívnej slobode sú podľa Daniela vedomé dizajnové rozhodnutia a štruktúrovaná pracovná procedúra.

Danielova tvorba je inšpirovaná stavbami a štruktúrami zasadenými v prírodnom prostredí pretože ponúkajú možnosti úžasnej transformácie. Pretvára ich do originálnych konfigurácií tvaru a tónu, pričom mení čo je v to čo by mohlo byť. Vytvára tak novú, reorganizovanú realitu – svet kde je vyzdvihnutá krása vzájomných vzťahov tvaru, tónu a farby.